2.1 Voorbereiding

Open de applet hieronder.

Energy Skate Park: Basics

Klikken om te beginnen
  • Kies voor “Inleiding”.
  • Kies voor de tweede baan, en zet de skater op de baan. Bekijk de animatie. Neem de tekening over in je schrift en geef aan waar de skater:
    1. een maximale snelheid heeft
    2. Een snelheid heeft van 0 m/s
    3. Teken in een globaal assenstelsel (weet je niet hoe?) (horizontaal: tijd, verticaal snelheid) een grafiek van de snelheid van de skater.
  • Kies voor de eerste baan.
  • Geef aan welke grafiek de bewegingen het beste voorstelt. Verklaar in 2 zinnen je keuze.