3.4 Opdrachten

Extra Opgaven
Wil je meer oefening dan alleen deze opgaven? -> klik op de Extra opgaven knop!

Denkvragen

 1. Ijzer is zwaarder dan water. Toch zijn veel boten van ijzer gemaakt. Waarom blijven die boten wel drijven?

Rekenvragen

 1. Een hoeveelheid ijzer wordt op een temperatuur gebracht van 1750 °Celsius. Daar wordt een hoeveelheid glas bij gedaan. Glas en ijzer mengen niet.
  1. In welke fase zijn het glas en het ijzer bij die temperatuur?
  2. Welke stof ligt bovenop?
  3. Wat zou er gebeuren als je het geheel een nachtje laat afkoelen?
  4. Wat kun je de volgende dag uit de bak halen?

Rekenvragen.

De regels voor afronden zijn:

 • Tenzij anders aangegeven, ronden we af op 2 of 3 significante cijfers.
 • Getallen boven de 1000 en kleiner dan 0,01 horen in de wetenschappelijke notatie.
 • Wetenschappelijke notatie mag altijd.
 1. Reken om, denk aan de regels voor afronden.
  1. 5 dm3 naar milliliter
  2. 20,2 kilogram naar gram
  3. 234 milliter naar cm3
  4. 5,245 liter naar cm3
  5. 7,643 gram naar kilogram
  6. 69,4 dm3 naar m3

 

 1. Berekeningen met volumes
  1. Bereken het volume van een rechthoekig gewichtje van 5 cm hoog, 1 cm breed en 1 cm diep.
  2. Bereken het volume van een kubus met een ribbe van 0,90 decimeter waaruit een kubus met een ribbe van 4,1 centimeter mist.
  3. Het volume van een cylinder kun je berekenen met V = {1,57} . d . Het symbool d staat voor de diameter van de cylinder. Bereken het volume van een cylinder met een diameter van 19,9 cm.
Overzicht van smelt- en kookpunte van een aantal zuivere stoffen.
Overzicht van smelt- en kookpunte van een aantal zuivere stoffen.

Wil je extra uitleg over dichtheidsberekeningen?

 1. Berekeningen met dichtheid:
  1. De massa van 56,1 liter zout.
  2. Het volume van 2,15 kg ijzer.
  3. Van welke stof heeft 3,2 liter een gewicht van 2,76 kg?

 

 1. De massa van een gouden kroon is 3,1 kilogram. Bereken het volume van de kroon.

 

 1. Een ruimte van 25 m3 is gevuld met zuurstof.
  1. Bereken het aantal liter zuurstof in de ruimte.
  2. Bereken de massa van de zuurstof.

 

 1. Een balkvormige, ijzeren boot blijft drijven op water. Tijdens het maken van de boot is gewogen hoeveel ijzer erin verwerkt zit: 2537 kilogram.
  1. Bereken het volume dat de boot moet hebben om niet te zinken.

  Het volume van de boot is 5,0 m3. De korte zijde van de boot heeft een oppervlakte heeft 0,52 m2.

  1. Bereken de lengte van de boot.
  2. Toon aan dat de boot inderdaad blijft drijven.

  hollebuis

 1. Hiernaast zie je stuk van een vierkante buis van aluminium. De dikte van de wand is 5 millimeter. Bereken hoeveel dit voorwerp weegt.
 2.  

 1. Hieronder zie in een tabel de resultaten van een dichtheidsexperiment.
 2. Voorwerp Massa (g) Volume (cm3)
  A 75 3,89
  B 75 7,14
  C 75 28,3
  D 40 15
  E 158 15
  1. Zijn massa en volume rechtevenredig? (Dus: Als je van een materiaal twee maal zoveel massa hebt, is er dan ook twee keer zo veel volume?)
  2. Maak een grafiek waarin je de resultaten weergeeft.

   

  Dit experiment is uitgevoerd met 5 voorwerpen. 2 voorwerpen van materiaal X, twee voorwerpe van materiaal Y, 1 voorwerp van materiaal Z. De lijn die bij een rechtevenredig verband hoort, gaat altijd door 0.

  1. Leid uit je grafiek af welk materiaal materiaal Z is.
  2. Wat is materiaal X, Y en Z?