3.2 Voorbereiding

Bekijk eerst het onderstaande filmpje.


Open daarna de volgende simulatie, en voer de opdrachten uit.

 • Speel eerst wat met de simulatie zodat je een idee hebt van de mogelijkheden.
 • Klik op “Alles resetten”
 • Vul het vat met vloeibaar water
 • Als het goed is geeft de thermometer nu een waarde van 328 K. Zo niet, controleer dan of je alles goed hebt uitgevoerd.
 • Opdrachten

 • Klik op “Docent”. Je ziet nu twee mogelijkheden om de temperatuur weer te geven.
  1. Schrijf de temperatuur in Graden Celsius in je schrift.
  2. Stel de simulatie nu in op Kelvin.
  3. Schrijf de temperatuur in Kelvin op in je schrift
  4. Trek de getallen uit 1 en 3 van elkaar af. Schrijf het resultaat op!
  5. Maak een tabel in je schrift. Zet in de eerste kolom de materialen die je in de applet vindt: Neon, Argon, Zuurstof en Water. Zie ook het voorbeeld:
  6. Materiaal Smeltpunt Kookpunt
   Neon    
   Argon    
   Zuurstof    
   Water    
  7. Start met de vaste stof door op “Vaste stof” te klikken.
  8. Voeg warmte toe door het vlammetje aan te zetten.
  9. Probeer te achterhalen bij welke temperatuur de vaste stof verandert in een vloeistof.
  10. Schrijf die temperatuur in je tabel, bij “Smeltpunt”
  11. Probeer nu te achterhalen bij welke temperatuur de vloeistof verandert in een gas.
  12. Herhaal dit experiment (stap 5 t/m 11) voor alle stoffen.