4.6 proeftoets uitwerking

1a. 0,25 Hz
1b. 250 Hz
1c. 6,9.10-5 Hz

2a. 0,5 sec
2b. 500 sec.
2c. 5,0 . 10-4 sec

3a.
0,128 / 4 = 0,032 sec

3b.
f = 1 / T = 31,3 Hz.

4a.
s = v . t
vgeluid,lucht = 343 m/s
Echo A: s = 343 . 25 = 8575 meter = 8,6 . 103 meter. De afstand tot de berg is dus 8,6 . 103/2 = 4,3 . 103 meter.
Echo B: s = 343 . 18,3 = 85 meter = 6,3 . 103 meter. De afstand tot de berg is dus 6,3 . 103/2 = 3,2 . 103 meter.

4b.
t = s / v
t heen = 300 / 343 = 0,875 sec
t heen en terug = 0,875 . 2 = 1,75 sec.

4c.
t = s / v
s = 0,80 meter
vstaal = 5950 m/s
t = 0,8 / 5950 = 1,3 . 10-4 sec.

5a. 1 trilling = 2,5 seconden.
5b. De frequentie = 1/ 2,5 = 0,40 seconden.
5c. De amplitude is 7,5 m.

6a. De toon die het fluitje voortbrengt valt buiten het frequentiegebied van de mens, maar binnen het frequentiegebied van een hond.

6b. Tussen de 18000 hertz (bovengrens mens) en 22000 hertz (bovengrens van een hond).

6c. T = 1/20000 = 5,0 .10-4 seconden.

6d. De trillingstijd is nu 2.5,0.10-4 = 1,0 . 10-3 seconden. Hierbij hoort een frequentie van 1000 Hz.

7a. 70 dB = 24 uur. 73 dB = 12 uur. 76 dB = 6 uur, 79 dB = 3 uur, 82 dB = 1,5 uur.

7b.

82 dB -> 79 dB (2 maal zo zacht)
79 dB -> 76 dB (4 maal zo zacht)

7c. 2 . 2 = 4
4 . 2 = 8
8 . 2 = 16
16 . 2 = 32 keer zo veel afstand. Er gaat dus 3 maal 6 decibel vanaf. Dus 18 dB minder.

8a.

200 Hz -> 1 trilling duurt 1/200 = 0,005 seconden.
Dus 22 trillingen duren 22 . 0,005 = 0,11 seconden.

8b. De snelheid is dan v = s / t = 15,5 / 0,11 = 141 cm/sec.