4.4 Opdrachten

Opdrachten

Definities:

 1. Wat is de definitie van de onderste gehoorgrens?
 1. Wat is de onderste gehoorgrens van de mens?
 1. Wanneer klinkt een toon hoog?
 1. Schets een grafiek van een hoge toon.
 1. Wanneer klinkt een toon laag?
 1. Schets een grafiek van een lage toon.
 1. Vul in:
  1. Infrasoon geluid is …………… om te kunnen horen.
  2. Ultrasoon geluid is …………… om te kunnen horen.

Denkvragen

 1. Als je het dopplereffect zou moeten uitbeelden, hoe zou je dat dan doen?

Rekenopgaves (Gebruik zo nodig het gehoorgrenzendiagram hiernaast).

Figuur 4.3.5: Gehoorgrenzen bij mens en dier.

 1. Wat zijn de gehoorgrenzen van:
  1. een muis
  2. een vleermuis
  3. de mens
 1. Liggen de volgende trillingstijden in het gehoorgebied van de mens?
  1. trillingstijd = 0,033 sec
  2. T= 2500 msec
  3. T = 2 minuten
  4. f = 5 microseconden
 1. Welke trillingstijden horen bij de gehoorgrenzen van de mens?
  1. Erik doet een experiment. Op een schaakbord legt hij op het eerste vlak 2 eurocent. In het vlak daarnaast legt hij twee keer zo veel. En het vlak daarnaast weer twee keer zo veel. Erik maakt een grafiek van zijn resultaten. Daarvoor gebruikt hij een logaritmische schaal.

  1. Lees de meetpunten in de grafiek af, en zet ze in een tabel.
  2. Maak van de punten in de tabel een normale grafiek.
  3. Is het in het geval van Erik’s experiment duidelijker om een normale grafiek te maken? Verklaar je antwoord.
  4. Beschrijf in woorden de getallen op de horizontale as van Erik’s experiment.
 1. Is een frequentie van 50 kHz een ultrasoon geluid voor een hond?