5.2 Waterstromen

Lonnie Johnson

Hiernaast ie je Lonnie Johnson. Lonnie is een uitvinder uit de VS. Hij is de uitvinder van een wereldberoemd waterpistool. En daar zijn we hem natuurlijk ontzettend dankbaar voor!