5.3 Experimenten

Hoe kun je stromen meten in een stroomkring?

In dit experiment ga je een aantal stroomschema’s bouwen, EN probeer je de stroomsterkte op zoveel mogelijk verschillende plaatsen te meten.

Uitvoering – deel A

53-experiment-1-1

Zie de stroomschema’s hiernaast.

  • Bouw eerst schema 1.
  • Meet de stroomsterkte.
  • Bouw daarna schema 2.
  • Meet de stroomsterkte.
  • Meet de stroomsterkte in schema 3.
  • Vergelijk je metingen. Wat kun je concluderen?

Uitvoering-Deel B

5.3-experiment-B

  • Bouw het schema hiernaast en meet de stroom op de punten A, B en C.
  • Vergelijk je resultaten. Klopt het dat elektrische stromen kunnen splitsen?