5.3 Theorie

Andre Ampere

De eenheid van elektrische stroomsterkte is vernoemd naar André Ampère. Ampère ’s carrière is dankzij de Franse revolutie in een stroomversnelling gekomen. De revolutie maakte een einde aan de cultuur dat hoger onderwijs voornamelijk was toebedeeld aan adellijke mensen.

De Franse Revolutie deed dat behoorlijk radicaal: Zelfs Ampère’s vader eindigde onder de guillotine…..

Op dat moment stond de elektriciteit in het volle licht van de wetenschappelijke wereld. Het is dan ook niet vreemd dat veel termen uit de elektrische theorie verwijzen naar wetenschappers uit die periode. De achternamen van Charles-Augustin Coulomb, Allesandro Volta, Luigi Galvani en Georg Ohm worden gebruikt als de eenheden die we gebruiken om elektriciteit te beschrijven.

Elektrische stromen

Een elektrische stroom gedraagt zich op heel veel manieren zoals een waterstroom door een leiding. Zo kun je bijvoorbeeld een stroom splitsen. Dat zie je in de volgende schematische voorstelling.

De pomp zorgt voor de druk. De leidingen vervoeren de waterstroom. De stroom uit de pomp wordt de hoofdstroom genoemd. Op plekken met een splitsing wordt de waterstroom opgedeeld in twee nieuwe waterstromen: de deelstromen. Deelstromen zijn altijd kleiner als de hoofdstroom. Alle deelstromen samen vormen weer de hoofdstroom.

  • Een stroomschema vertelt hoe een stroom beweegt.
  • De hoofdstroom is altijd de grootste stroom in de schakeling.
  • Bij splitsingen wordt de hoofdstroom opgedeeld in deelstromen.

In een elektrisch stroomschema maak je een soortgelijk overzicht van hoe een stroom beweegt. Het “water” schema hierboven kun je als elektrische schakeling zo samenvatten:


5.3-symbolenDit noem je een elektrisch stroomschema. Alle onderdelen worden weergegeven als symbolen. De belangrijkste zie je hiernaast. Leer ze uit je hoofd, je zult ze nodig hebben!