5.4 Voorbereiding

Een experiment met elektrische weerstand. Mocht je het niet eerder zijn tegengekomen: een elektrische weerstand houdt de stroom tegen.

In dit experiment zie je een batterij, een stroommeter en een nieuw onderdeel. Dat wordt (verwarrend genoeg) ook een weerstand genoemd.
Je hebt tot nog toe geleerd dat je stromen kunt beïnvloeden door

 • harder tegen de stroom te duwen
 • of door de stroom meer of minder tegen te houden.

Battery-Resistor CircuitUitvoering deel A:

 • Open het applet door op het plaatje te klikken.
 • Speeltijd!

Je ziet nu van alles bewegen: de elektrische stroom, andere bolletjes, een windmolen en een stroommeter.

 • Vink “Toon metaalatomen” uit. Je ziet nu alleen nog maar de elektrische stroom. Wat een rust!
 • Schuif de spanning naar ongeveer 4 Volt (zo hard wordt er tegen de stroom geduwd).
 • Lees de stroommeter af.
 • Schuif de spanning naar 12 Volt.
 • Is de stroom nu ook drie keer groter geworden?
 • Wat is je conclusie over het verband tussen spanning en stroom: Een driemaal zo grote ….. levert een ….. zo grote stroom.

Uitvoering deel B

Het blokje bovenin het applet is een weerstand. Weerstanden zetten energie om.

 • Wat is de energieomzetting in deze weerstand?
 • Laat de spanning op 12 Volt staan, en hou hem op deze instelling.
 • Maak de weerstandswaarde 0,4 ohm en lees de stroom af.
 • Maak de weerstandswaarde 2 maal zo groot (0,8 ohm).
 • Lees de stroom af.
 • Trek je conclusie over het verband tussen stroomsterkte en weerstand: Een twee maal zo grote weerstandswaarde levert een stroom die twee maal zo ….. is.
 • Verklaar: Wat doet de weerstandswaarde?