6.1 Opdrachten

Denkvragen

 1. Lees de tekst nauwkeurig. Bewijs het, klik hier
 1. Wat verandert er? Verklaar hoe je kunt zien dat er sprake is van een kracht.
  1. Een elastiekje wordt uitgerekt.
  2. Een telefoon valt van tafel.
  3. Je thee koelt af (de temperatuur verandert).
  4. Je zet de kraan van de douche open.
  5. Aan een kraan hangt een stuk beton stil.
  6. Je broertje zit in de speeltuin op een draaitoestel.
 1. Verklaar: Zijn de volgende veranderingen plastisch of elastisch?
  1. Je blaast een ballon op. Daarna laat je hem leeglopen.
  2. De auto rijdt over een hobbel, de vering van de auto wordt ingeduwd.
  3. Je telefoon valt van tafel: Gelukkig, geen barsten in het scherm.
  4. Een stukje papier vat vlam.
  5. Tijdens het tennissen wordt een bal teruggeslagen.
 1. Welke wet van Newton speelt een rol in de volgende situaties? Verklaar je antwoord!
  1. Een lamp hangt aan het plafond.
  2. Je gooit een muntje van een hoge toren naar beneden.
  3. Een fietser botst tegen een stoplicht.
  4. Op youtube zie je iemand die een geweer afschiet.
  5. Je legt een plank over de sloot. Je staat stil op het midden. De plank breekt net niet.
  6. Je zusje komt bij je op de plank staan.
  7. Je zit in de auto. De auto trekt op. Je wordt in de stoel gedrukt.
 1. Lees de kracht af die de volgende veerunsters aangeven.

veerunster-opgave

 1. Faysal heeft een experiment uitgevoerd. Aan een elastiekje bevestigt hij een veerunster. Door een kracht uit te oefenen wordt het elastiekje langer. Hij meet vervolgens hoe lang het elastiekje is bij een bepaalde kracht. Zijn resultaten zie je in de tabel hiernaast.
  1. Maak een grafiek van Faysal’s resultaten.
  2. Een van de waardes is niet correct. Wat zou de waarde zijn, denk je?
  3. Waarschijnlijk heeft Faysal het veerunster verkeerd afgelezen. Verklaar zijn fout.

Opdrachten na afloop van het experiment.

Gebruik voor deze opdrachten een verhoudingstabel!

 

 1. Een veer rekt 5 centimeter uit als er een kracht op werkt van 3 Newton.
  1. Hoe ver rekt de veer uit als er 6 Newton op werkt?
  2. Hoeveel kracht is ervoor nodig om de veer 1 cm uit te rekken?
  3. Hoeveel kracht zou er voor nodig zijn om de veer 1 meter uit te rekken?
 1. In een garage wordt een nieuwe veer geplaatst onder een auto. Deze veer wordt 4,46 cm ingedrukt als er een kracht op werkt van 9,45 kiloNewton.
  1. Reken uit hoeveel kracht ervoor nodig is om de veer 1 cm in te drukken.

  Als de auto weer op de grond wordt gezet wordt de veer 1,3 cm ingedrukt.

  1. Bereken hoeveel kracht er op de veer wordt uitgeoefend.

  Aan een andere auto wordt dezelfde reparatie uitgevoerd, met dezelfde soort veer. Als de wielen aan de veer worden gehangen, rekt de veer gaat er een kracht op werken van 150 Newton. Je mag ervan uitgaan dat het uitrekken en het indrukken van de veer op dezelfde manier verlopen.

  1. Bereken nu hoeveel centimeter de veer uitrekt.