6.2 Experimenten

Hoe groot is de zwaartekracht op aarde?

In dit experiment ga je onderzoeken hoeveel zwaartekracht er werkt op een massastuk van 1 kilogram. Daarnaast onderzoek je ook of het verband tussen zwaartekracht en massa recht evenredig is.

Benodigdheden
 • Veerunster, bereik 1 Newton
 • Statief
 • Gewichtjesset
Uitvoering

Bereid het experiment in je schrift voor:

 • Formuleer een goede onderzoeksvraag, en schrijf hem op.
 • Maak een tabel waarin je zo meteen je metingen gaat noteren. Voeg zelf nog 3 rijen toe.

(De laatste twee kolommen gebruik je voor je berekening)

m (gram) Fz(N) Fz / m (N/g)
 0
 10
20
 • Hang het veerunster aan een statief.
 • Verwijder alle gewichtjes van de houder.
 • Op de houder van de gewichtjes staat de massa van de houder. Noteer deze.
 • Hang de houder aan het veerunster.
 • Lees af hoeveel zwaartekracht er op de houder werkt.
 • Noteer je waarneming in je tabel.
 • Doe een gewichtje bij de houder.
 • Lees af hoeveel zwaartekracht er nu werkt.
 • Herhaal de vorige twee stappen totdat de veerunster niet verder belast kan worden.
Verwerking
 1. Bereken het gemiddelde van de laatste kolom van je tabel.
 2. Beantwoord de vraag: Waarom vind je geen 9,8?
 3. Maak een grafiek van je resultaten.
 4. Is het verband rechtevenredig?
 5. Lees uit de grafiek af: Als de massa 50 gram stijgt; hoeveel kracht komt er dan bij?
 6. Klopt het dat er op 1 kg massa 9,8 Newton kracht werkt?