6.2 Opdrachten

Gedachtenexperimenten!

 1. Heb je de tekst goed gelezen? Bewijs het! Doe de test.
 1. Als je geboren zou worden op Mars, groei je op met veel minder zwaartekracht. Hoe zou je er dan uitzien?
 1. De maan draait om de aarde. Welke verschijnselen op aarde worden veroorzaakt door de zwaartekracht van de maan?
 1. Een vriend wil onderzoeken wanneer een baksteen het meeste weegt op zijn weegschaal bij hem thuis. Moet hij:
  1. De baksteen wegen bij volle maan?
  2. De baksteen wegen bij een maansverduistering?
  3. De baksteen overdag wegen?
  4. De baksteen wegen als de maan aan de andere kant van de aarde staat?
 1. Onderzoeksvraag: waarom merk je zo weinig van de zwaartekracht tussen mensen?
 1. De massa van de aarde daalt! Hoe? Rechtevenredig!
  1. Wat is de massa van de Aarde? Zoek het uit op wikipedia!

In de supermarkt weeg je een meloen: precies 1 kilogram. De massa van de aarde trekt er dus aan met een kracht van 9,8 Newton. Als de aarde een half keer zo zwaar zou zijn, trekt de aarde er ook twee keer zo zwak aan. Dan zou de aarde trekken met een kracht van 9,8 / 2 = 4,9 Newton.

  1. Als de aarde ook 1 kilogram zou wegen, hoe hard zou de aarde dan aan de meloen trekken?
 1. Uit het experiment van Galileo komt een goede onderzoeksvraag: Waarom kwamen de ballen van Galileo tegelijk aan op de grond? Start de Quiz, klik hier!
 1. Hieronder zie je van links naar rechts Mercurius, Venus, Aarde en Mars. Deze planeten hebben allemaal ongeveer dezelfde bouw als de aarde. Sorteer de planeten in volgorde van afnemende zwaartekracht.

Vergelijking venus aarde mars

GravitatieconstantesRekenvragen. De waardes van g vind je in de tabel hiernaast.

 1. De volgende situaties spelen zich af op de aarde. Bereken:
  1. Fz op een massa van 23,4 kilogram.
  2. Wat is de massa van een voorwerp als er 5 Newton op werkt?
  3. Fz op een massa van 0,43 gram.
  4. m als op een voorwerp een Fz werkt van 54 kN.
 1. Interplanetair voetbal. Bereken de zwaartekracht op een voetbal van 429 gram:
  1. Op de maan.
  2. Op komeet 67P.
  3. Op aarde.

Op ieder hemellichaam wordt een voetbal omhoog geschopt.

  1. Op welk hemellichaam is de bal het snelste terug?

Verhaalvragen

 1. Er zijn op andere planeten ook dingen die door mensen zijn gemaakt.
  Opportunity
  1. De Opportunity is een robot die wordt gebruikt om de oppervlakte van Mars te onderzoeken. Op aarde werkt op de Opportunity een zwaartekracht van 1,813.103 Newton. Bereken het gewicht van de robot op Mars.
  Loenochod
  1. De Loenochod waren Russische robots die in de jaren 70 van de vorige eeuw de Maan hebben onderzocht. De maan en de Loenochod trekken aan elkaar met een zwaartekracht van 1344 Newton. Bereken de massa van de Loenochod-1.
  Philae
  1. De ESA-lander Philae is in 2014 geland op de komeet 67P. De zwaartekracht die op de aarde op Philae werkt is 980 Newton. Bereken de zwaartekracht die nu op philae werkt.
 1. Julia is astronaute en heeft een veer meegenomen naar Mars. Op aarde rekt de veer 5,3 centimeter uit als er een emmer met een massa van 9,3 kilogram aan wordt gehangen.
  1. Bereken het gewicht van de emmer op aarde.
  2. Bereken hoeveel kracht er nodig is om de veer 1 cm uit te rekken.
  3. Op Mars wordt er een container met een massa van 440 gram aan de veer gehangen.
  4. Bereken de zwaartekracht op de container op Mars.
  5. Bereken hoe ver de container dan uitrekt.