6.3 Opdrachten

 1. Heb je de theorie gelezen? Check je begrip!
 1. Geef aan of de volgende grootheden vectoren zijn, of scalars.
  1. Temperatuur
  2. Snelheid
  3. Afstand
  4. Massa
  5. Tijd

vectorschatkaart

 1. Op een schatkaart staat in code de locatie van een mysterieus voorwerp: Die ene sok die altijd kwijt is… Gebruik de regels van de vectoren. Het eindpunt geeft de locatie van de sok aan.
  1. Op welke coordinaat is de sok te vinden?
  2. Maakt het wat uit hoe je op die coordinaat komt? Probeer minimaal 2 andere manieren!
  3. Je kunt deze kaart samenvatten door alle andere vectoren te vervangen door 1 nieuwe. Tussen welke coördinaten moet die vector komen?

Oefeningen met het maken van vectordiagrammen.

 1. Teken een vector van 500 Newton op een geschikte schaal. Schrijf de schaal ernaast.
 1. Op een bal werken twee krachten: Kracht Fnoord werkt richting het noorden, kracht Fwest werkt naar het westen. Fnoord = 0,025 Newton, Fwest= 40 millinewton. Teken de krachten op de bal op een geschikte schaal.
 1. Een schilderij hangt (stil) aan de muur. Er werkt een zwaartekracht op van 5 Newton. Teken de situatie op schaal.
 1. Dit is een opgave om te oefenen met het berekenen van de schaal van een vectordiagram. Hieronder zie je 4 vectordiagrammen.
21a 21b 21c 21d
A B C D
 1. In de figuur hierboven (figuur A) is een vectordiagram te zien. Bereken de schaal.
 2. Figuur B is een vectordiagram. Bereken de kracht van FB als FA gelijk is aan 200 Newton.
 3. Zie figuur C. Bereken de kracht van FX als FY gelijk is aan 64 Newton.
 4. In figuur D is FQ gelijk aan 210 Newton. Bereken FR en FT.

Bepaal de grootte van de somkracht.

 1. Op een knoop werkt een kracht van 3 Newton werkt naar links, en een kracht van 3 Newton naar beneden.
  1. Teken de situatie.
  2. Teken de somvector.
  3. Bepaal de grootte van de somkracht.
 1. Zie de figuur A t/m D. Voer voor iedere figuur de volgende opdrachten uit.
23a 23b 23c 23d
A B C D
  1. Neem de figuur over en teken de somvector.
  2. Bepaal de grootte van de somkracht.