A5: Veelgebruikte termen en definities

Diagram

Een diagram is een grafische weergave van allerlei gegevens. In de spreektaal worden de woorden “grafiek” en “diagram” vaak door elkaar gebruikt. In de natuurkunde niet. Met een diagram wordt altijd een assenstelsel bedoeld.

Als je in een assenstelsel je gegevens gaat intekenen, ontstaat langzamerhand een grafiek.

Globale grafiek

Een lijn in een assenstelsel met alleen de titels van de assen. Een indeling met getallen is niet nodig: het gaat hier om de vorm van de grafiek. Gaat de grafiek omhoog? Gaat hij omlaag? Is hij krom? Gaat de grafiek door (0,0)?